21 January 2019

Beste bewoners en oud bewoners

In het verleden zijn er ruimtes in de kelder in gebruik genomen door verschillende mensen. Nu is dit helaas niet altijd op papier gezet of goed geadministreerd. STW heeft al meerdere malen opgeroepen via brieven op de deuren in de kelder om als gebruiker naar voren te treden. Tot nu toe hebben nog, maar weinig bewoners zich gemeld.
Hierbij wederom een oproep namens Stichting Tijdelijk Wonen: gebruik je een ruimte in de kelder meld dit bij de Stichting. Ken jij iemand die een ruimte gebruikt in de kelder stel ze op de hoogte van dit bericht.

Je mag de ruimte nog steeds gebruiken, maar er moet een bruikleencontract getekend worden. Het gebruik van de ruimte is gratis, er moet alleen getekend worden voor de einddatum van dit pand.
Na 30 januari is STW genoodzaakt de ruimtes waar geen gebruiker naar voren is getreden te ontruimen. Uitzonderingen of andere afspraken zijn niet mogelijk.
Voor het melden van gebruik of het aanvragen van contracten contacteer: mike@stichtingtijdelijkwonen.nl