20 May 2016

Zoals jullie in onze eerste twee blogs (hier en hier) hebben kunnen lezen, is STW op zoek naar een nieuw pand voor zo’n 100 tot 600 jongeren en indien nog niet bewoonbaar om het pand te transformeren . In dit nieuwste blog vertellen waar we precies naar op zoek zijn.

Minimum eisen
Eerst de praktische zaken: we hebben een pand nodig met een minimumaantal  van 100 wooneenheden. Dat komt doordat we vaste lasten moeten kunnen dekken, zoals de kosten voor het beheer (huismeester, administratie, sociaal beheer etc.) en onderhoud. We zoeken een pand in de stad Utrecht zelf, vanwaaruit bewoners zowel de Uithof als de binnenstad goed kunnen bereiken.

Dan de bewoners. We gaan opnieuw voor een diverse club mensen, met en zonder bagage. Onder hen zijn studenten, jonge starters en uitwisselingsstudenten, maar ook statushouders en jongeren met een moeilijke thuissituatie. Over die laatste twee groepen schrijven we in een latere blog meer.

STW wil ook het nieuwe pand samen met de bewoners tot een succes maken, net zoals met AL16 indertijd. Onze traditie is om het pand zo veel mogelijk door bewoners zelf te laten verbouwen, uiteraard onder deskundige begeleiding. Zo kunnen bewoners klussen voor huurkorting en investeren zij zelf in hun toekomstige woonruimte. Het klussen creëert niet alleen betrokkenheid bij de mensen, betrokkenheid die nodig is voor de sociale cohesie in het pand, het bespaart ook wat centjes.

Technische zaken
Ten slotte de meer technische zaken. Heel belangrijk is het dat er voldoende nooduitgangen aanwezig zijn en de kamers natuurlijk daglicht kunnen vangen. Handig is als de aanwezige waterleidingen en elektriciteitsbuizen geclusterd zijn. We streven we naar een duurzaam pand, niet alleen omdat STW het milieu een warm hart toedraagt, maar ook omdat toekomstige bewoners dan minder servicekosten betalen. Niemand houdt van een narekening. Nu zal niemand claimen dat de Archimedeslaan 16 goed geïsoleerd was, we streven er wel naar.

Tips voor toekomstige woonruimte kunnen worden gemaild naar valentijn@stichtingtijdelijkwonen.nl. Alvast dank! In het volgende blog hopen we nieuwe ontwikkelingen te kunnen melden!