18 October 2016

Het jaarverslag van 2015

Lees hieronder een samenvatting van het jaarverslag. Het volledige verslag en de cijfers staan in de bijlage.

Organisatorisch

In 2015 hebben we afscheid genomen van Naomi Mak als bestuurslid en tevens penningmeester. Naomi kon het bestuurswerk niet combineren met haar afstuderen. We hebben Naomi leren kennen als een betrokken bestuurslid en betreuren haar vertrek. Eind 2015 is Floris de Vries aangetreden als nieuwe penningmeester.

In het sociaal beheer heeft pandbeheerveteraan Arjen Kanters afscheid genomen van Stichting Tijdelijk Wonen na jaren van trouwe dienst. We wensen hem heel veel succes in zijn nieuwe carrière. Nieuw tot het pandbeheer toegetreden is Wijnand Bijdevier. Wijnand heeft als gangbeheerder ervaring opgedaan in de organisatie en het bestuur wenst hem veel plezier in zijn nieuwe functie.

Er staat een vacature open voor het vijfde lid van de Raad van Toezicht. STW is op zoek naar iemand met politieke connecties in de gemeente Utrecht, brede kennis van de vastgoed wereld of juridische kennis om de Raad van Toezicht te versterken.

Gedurende het jaar 2015 heeft Stichting tijdelijk wonen geen personeel in dienst.

Commerciële huurders

Met trots kunnen we stellen dat de lege ruimten van voormalig Sophies Horeca Exploitatie BV (SHE BV) allemaal zijn verhuurd. In de zomer van 2014 hebben een oplopende huurschuld en toenemende overlast STW helaas gedwongen om afscheid te nemen van SHE BV.

Eind 2015 gaf SWK kunsthuisvesting aan om niet langer door te gaan met het huren bij STW. Door de naderende einddatum van het pand werd het volgens SWK lastiger om alle ruimten te verhuren. STW heeft de huurders die graag wilden blijven overgenomen en verwacht de overgebleven ruimten snel te verhuren.

We namen ook afscheid van Stichting Perspectief. Perspectief, een organisatie die zich inzet voor kwetsbare mensen en werkt aan een verbetering van kwaliteit van leven, kwam in 2014 in het auditorium. Echter, door veranderingen binnen de zorgwet zag Perspectief eind mei geen mogelijkheid om te blijven bestaan. Het auditorium is overgenomen door Camelot en functioneert per 1 januari 2016 als het nieuwe regiokantoor van Camelot. Het oude kantoor van Camelot dient nu als ontvangstruimte voor huurders.

Vooruitblik op 2016

STW hoopt haar positie op de transformatiemarkt te versterken en haar professionele netwerk verder uit te breiden. Voor alsnog loopt het contract met Aprisco, de eigenaar van de Archimedeslaan 16, af op april 2017. Voor die tijd hoopt STW een nieuw pand te hebben waar de bedrijfsvoering kan voortzetten. Er is in 2015 uitvoerig gesproken over de aanpak en benodigdheden die nodig zijn voor een nieuw project. In het nieuwe jaar willen we de uitkomsten van de brainstormsessies waarmaken; met als resultaat een nieuw pand in 2017.

Getekend,

Ellen de Bruijn, Floris de Vries en Thomas Schouten