STW is een stichting zonder winstoogmerk. Alle inkomsten worden gebruikt voor het realiseren van woonruimte voor jongeren. STW heeft geen groot bestuurlijk apparaat met hoge kosten. Met minimale middelen biedt ze huisvesting die dicht bij de wensen van de bewoners staat.

STW bestaat uit een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur houdt zich bezig met de acquisitie, realisatie en exploitatie van projecten. De raad van toezicht zorgt voor toezicht en advies.

“Met minimale middelen bieden we huisvesting die dicht bij de wensen van de bewoners staat.”

Woningnood en leegstand

Er is een tekort aan betaalbare woonruimte voor jongeren. Tegelijkertijd staan veel kantoorgebouwen leeg. Het grootste deel daarvan is door veroudering niet meer verhuurbaar als kantoor. Leegstand van kantoren kost eigenaren geld en zorgt voor overlast en verloedering van de omgeving. STW transformeert leegstaande kantoorruimte naar huisvesting voor jongeren. Hiermee lost de stichting zowel leegstand als woningnood op.

 

Twee problemen, één oplossing

STW transformeert leegstaande kantoorruimte naar huisvesting voor jongeren. Hiermee lost de stichting zowel leegstand als woningnood op.

  • verbreedt het woningaanbod voor jongeren;
  • biedt eigenaren van leegstaande kantoren uitkomst;
  • helpt verval van gebouwen en verloedering van omgeving tegen te gaan;
  • vraagt een sociaal aanvaardbare huurprijs;
  • is niet afhankelijk van subsidies;
  • heeft een kant-en-klaar juridisch pakket;
  • betaalt huur aan de eigenaar van een kantoorgebouw;
  • stimuleert door zelfwerkzaamheid sociale samenhang en binding tussen de bewoners;
  • biedt leerlingen van bouwkundige of technische opleidingen een stage of werkproject.

Bestuur