7 April 2016

Op 1 april (helaas geen grap) zijn we het laatste jaar van AL16 ingegaan. In april 2017 moet het pand leeg zijn en hebben alle huidige bewoners idealiter een nieuw stekkie gevonden.

Hoewel AL16 zal eindigen, gaat Stichting Tijdelijk Wonen ook na april 2017 door. Ondanks het feit dat de basisbeurs is afgeschaft, is er nog altijd veel vraag naar kamers in Utrecht. Volgens het jaarlijkse onderzoek van Kences Kenniscentrum Studentenhuisvesting zal het aantal studenten in de Domstad de komende jaren stijgen, om pas rond 2023 te stabiliseren. In de huidige markt hebben huisjesmelkers en aanbieders van prijzige kamers helaas nog steeds voldoende kansen om studenten en particulieren flink op kosten te jagen.

Om daar tegenwicht aan te bieden, presenteert STW het project A New Hope. Wij zijn momenteel op zoek naar nieuwe woonruimte voor 100 tot 400 personen, die wij onverminderd zullen blijven aanbieden voor een eerlijke prijs. De stichting kan hierbij alle hulp van jullie kant goed gebruiken!
needyou

Hoe dan?
Allereerst zijn we op zoek naar mensen met specifieke kwaliteiten. Als je verstand hebt van public relations, financiering of beschikt over contacten in de politiek, horen wij dat graag. Ook mensen met andere talenten die denken STW hiermee van dienst te kunnen zijn, worden verzocht zich te melden bij Valentijn Heijnen. Dat kan per mail op valentijn@stichtingtijdelijkwonen.nl. Als je je kwaliteiten liever face-to-face kenbaar maakt, loop dan gerust een keer langs bij de receptie. Daar zit Valentijn geregeld op het kantoortje bij Robert.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar tips voor nieuwe woonruimte. Mocht je toevallig geregeld langs een (groot) leegstand kantorenpand fietsen, stuur Valentijn dan een mailtje met het adres en – zo mogelijk – een foto. Zo hopen we zo snel mogelijk nieuwe kamers te vinden om de AL16-bewoners volgend jaar in te huisvesten.

Even voorstellen
Wij besluiten dit blog graag met een voorstelrondje van de mensen die zich de komende tijd voor A New Hope – en voor jullie – gaan inzetten.

Valentijn
Valentijn is al sinds 2010 actief bij STW. De afgelopen jaren was hij onder meer werkzaam als gangbeheerder, pandbeheerder en bestuursvoorzitter.

Sindsdien is Valentijn ingehuurd als projectmanager door STW. In die hoedanigheid is hij belast met het actieve speurwerk naar nieuwe woonruimte. Daarnaast onderhoudt hij een breed netwerk aan contacten dat hopelijk van pas komt bij het vinden van nieuwe kamers. Ten slotte adviseert Valentijn het bestuur en coördineert hij diverse taken voor STW.

STW heeft een lange traditie om werk rond de stichting door bewoners zelf te laten doen. Zo hebben bewoners zelf geklust in het pand in ruil voor huurkorting. STW biedt Valentijn een unieke kans en een podium om zijn talent als jonge projectmanager te laten zien.

In het volgende blog stellen we de bouwmanagers aan jullie voor! Het STW-bestuur heeft zin om komende tijd aan de slag te gaan met A New Hope. Wij zien uit naar jullie reacties!