28 April 2016

Wat is er gebeurd en wat gaan we de komende weken doen?
Twee weken geleden kondigde STW het project A New Hope aan, waarbij gezocht wordt naar nieuwe woonruimte voor studenten in Utrecht. Het blog daarover is hier terug te lezen.

Even voorstellen: Laurens en Jannes
Laurens en Jannes zijn onze bouwmanagers. Laurens is al lange tijd aan STW verbonden en begeleidde de transformatie van AL16 tot het geweldige pand dat het vandaag de dag is. Hij houdt zich als eigenaar van Vaspro al jaren bezig met het geven van een zinvolle invulling aan leegstaande panden, voor Socius en andere organisaties. Veel studenten en jongeren in Utrecht en daarbuiten hebben hun woonruimte aan Laurens te danken. De juiste man om A New Hope tot een succes te brengen, dus!

Jannes begon ooit als bouwvakker en heeft inmiddels vrijwel alle functies in de bouwsector bekleed. Hij is uitvoerder, projectmanager en directeur van een bouwbedrijf geweest. Wanneer wij een geschikt pand hebben gevonden om A New Hope in te realiseren, zal Laurens als bouwmanager aan de slag gaan bij de inrichting van het gebouw.

Zodra wij nieuwe leegstaande panden in het vizier hebben, zullen Laurens en Jannes helpen met het onderzoeken naar welke kansen die locaties bieden.

Casper is onze copywriter, die de notulen en verslagen over de huidige ontwikkelingen samenbundelt en omschrijft tot leesbare berichten. Hij zal jullie de komende maanden up to date houden over de voortgang van A New Hope. Casper werkt als freelance journalist voor onder meer NRC en OneWorld en woont sinds 2013 op AL16.

Jullie tips
In het vorige blog vroegen we jullie om tips voor mooie, bruikbare leegstaande gebouwen in Utrecht die omgevormd zouden kunnen worden naar eenheden voor studenten en particulieren. Tot onze grote vreugde hebben meerdere mensen hierop geantwoord. Wij hebben de tips inmiddels nagetrokken en kunnen het volgende melden.

Vidius tipte het schoolgebouw aan de Van Lieflandlaan, vlakbij de SSH-studentenflats in Tuindorp-West. Eind dit jaar wordt dat pand gerenoveerd, waarna het weer in gebruik wordt genomen als school.

Donna stuurde ons tips over het mbo-gebouw aan de Pagelaan en een fraai kantoorpand aan de Vliegend Hertlaan. Helaas zijn beide gebouwen onlangs verkocht. Dat laatste is spijtig genoeg bij veel mooie gebouwen het geval. Jammer voor ons, maar aangezien op vrijwel al deze locaties appartementen (voornamelijk voor starters) lijken te worden gerealiseerd, zijn deze bouwplannen wel in lijn met onze doelstelling: meer woonruimte voor een eerlijke prijs creƫren in Utrecht.

Desondanks zijn we jullie zeer dankbaar voor de tips. We hopen dan ook komende week nog meer
tips te ontvangen. Mail die naar Valentijn op valentijn@stichtingtijdelijkwonen.nl

Wij streven ernaar de komende tijd dieper in de markt te duiken. Mogelijk kunnen de eerste gesprekken met vastgoedeigenaars (en dus potentiƫle partners) al binnen afzienbare tijd worden gepland. Daarnaast kijken we al verder vooruit en spreken we met partners die we tijdens en na de transformatie nodig hebben. Daardoor kunnen we bij het vinden van een goed gebouw sneller beginnen en zal het proces gesmeerd verlopen.

Alvast dank voor jullie tips en we hopen jullie over enkele weken meer te kunnen melden!