15 August 2016

Stichting Tijdelijk Wonen is begonnen als ideële organisatie die een maatschappelijk belang probeert te vervullen. Hoewel de invulling van onze missie de afgelopen jaren enige veranderingen heeft ondergaan, staat het voorzien in sociale behoeften nog altijd voorop bij STW. In deze blog leggen we graag uit welke belangen dit zijn en roepen we jullie op met eigen ideeën te komen voor zaken waarvoor de stichting zich zou kunnen inzetten.

De missie van STW is altijd tweeledig geweest. Allereerst zijn er ontzettend veel mensen die moeilijk aan een woonruimte kunnen komen, zoals studenten en kansarme jongeren. Daarnaast zien we dat er in Nederland nog steeds veel leegstand is.

Wij bieden een oplossing voor deze twee problemen: we transformeren leegstaande gebouwen tot voordelig geprijsde woonruimte op plaatsen waar die schaars is, zoals bijvoorbeeld in studentenstad Utrecht. Toen STW begon stonden in Utrecht tal van kantoorgebouwen leeg, terwijl er wel een enorm tekort aan kamers was. Onze stichting heeft de afgelopen 20 jaar al meerdere leegstaande panden omgetoverd tot tijdelijke wooneenheden, waardoor honderden mensen nu over woonruimte beschikken die zij anders wellicht niet hadden kunnen vinden.

STW wil haar maatschappelijk belang de komende tijd verbreden: wij denken dat er meer maatschappelijke problemen zijn waarvoor STW een oplossing kan bieden. We zijn ontzettend benieuwd naar jullie ideeën en suggesties. Hoe verder uitgewerkt, hoe beter. Welke maatschappelijk belangen vinden jullie dat wij zouden moeten dienen en waarom?

Als je suggesties hebt, kun je contact opnemen met het bestuur via bestuur@stichtingtijdelijkwonen.nl. Wij zien uit naar jullie berichten.