Twee problemen, één oplossing

STW transformeert leegstaande kantoorruimte naar huisvesting voor jongeren. Hiermee lost de stichting zowel leegstand als woningnood op. Onze werkwijze:

STW

  • verbreedt het woningaanbod voor jongeren;
  • biedt eigenaren van leegstaande kantoren uitkomst;
  • helpt verval van gebouwen en verloedering van omgeving tegen te gaan;
  • vraagt een sociaal aanvaardbare huurprijs;
  • is niet afhankelijk van subsidies;
  • heeft een kant-en-klaar juridisch pakket;
  • betaalt huur aan de eigenaar van een kantoorgebouw;
  • stimuleert door zelfwerkzaamheid sociale samenhang en binding tussen de bewoners;
  • biedt leerlingen van bouwkundige of technische opleidingen een stage of werkproject.

“De stichting heeft ten doel het realiseren van meer betaalbare huisvesting voor jongeren in Nederland.
Zij tracht hieraan een bijdrage te leveren door het aanpassen en beheren van panden ten behoeve van zoveel mogelijk woningzoekenden die (urgent) woonruimte nodig hebben.”

STW werkt op een creatieve en vernieuwende manier. Bijvoorbeeld bij het aanpassen van de gebouwen voor bewoning. Hierbij maakt de stichting niet alleen gebruik van vakmensen, maar ook van de inzet van toekomstige bewoners. In ruil voor huurkorting helpen zij mee met de verbouwing en het beheer. Deze zelfwerkzaamheid maakt bewoners meer betrokken bij hun woning en bij elkaar. Op deze manier probeert STW de kosten zo laag mogelijk te houden en kan ze verhuren tegen sociaal aanvaardbare huurprijzen.

Transformatie
Voorbeeld foto 1

Vergunningen

STW realiseert en exploiteert projecten in het kader van de leegstandwet (artikel 3.22 van de Wet Ruimtelijke Ordening). Onder deze wet is het mogelijk een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan te krijgen. STW beschikt over relevante juridische kennis en ervaring; bij ieder project zorgt de stichting zelf voor de benodigde vergunningen en ontheffingen.

Voorbeeld foto 1

Werkwijze

Brandveiligheid, hygiëne en een goed woonklimaat beschouwt STW als de belangrijkste woonbehoeften. Om dit te waarborgen heeft de stichting een beheermodel opgezet waarin de bewoners een belangrijke rol spelen.

Beheermodel

Per wooneenheid wijst STW twee bewoners aan voor de functie van gangbeheerder en assistent-gangbeheerder. Deze houden zich bezig met het dagelijks beheer van de aan hen toegewezen eenheid. Ze stellen het schoonmaakrooster op, houden de brandveiligheid in de gaten, rapporteren benodigde reparaties aan STW en zijn het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. De gangbeheerders worden aangestuurd door de pandbeheerder, die namens STW als eerste verantwoordelijk is voor het beheer. De gangbeheerders vergaderen maandelijks onder leiding van de pandbeheerder.

Bewonersvereniging

Daarnaast biedt STW de huurders gelegenheid zich te organiseren in een bewonersvereniging. Deze vertegenwoordigt de bewoners in relatie tot de verhuurder. Verder kan deze vereniging zich richten op secundaire woonbehoeften zoals feesten, recreatie en kunstzinnige activiteiten.