Beste bezoeker, na ruim 9 jaar is er in 2019 een einde gekomen aan de exploitatie van het pand aan de Archimedeslaan 16. STW kan terugkijken op een succesvol project. Met 400 kamers is er gedurende lange tijd invulling gegeven aan de doelstelling van de stichting om iets te doen aan het grote woningtekort onder jongeren in Utrecht én om leegstaand vastgoed een tijdelijke bestemming te geven.

Helaas is het vinden van een nieuw, tijdelijk te transformeren, pand de afgelopen jaren zeer moeilijk gebleken, zo niet onhaalbaar in de huidige marktomstandigheden. Daarmee staat de stichting nu voor het vraagstuk hoe verder te gaan met (de doelstellingen van) de stichting na 2019.

Het borgen van de opgebouwde reserve ten behoeve van inzet om de doelstellingen van de stichting te blijven realiseren, is daarbij een belangrijk uitgangspunt waar STW in het eerste kwartaal van 2020 op zal terugkomen. Tot die tijd blijven we zoeken naar nieuwe kansrijke projecten en locaties om wat te doen aan het woningtekort onder jongeren!

We willen iedereen die op wat voor manier dan ook bij heeft gedragen aan dit bijzondere project ontzettend bedanken en hopen dat het volgende project net zo succesvol zal zijn.

STW is een stichting zonder winstoogmerk. Alle inkomsten worden gebruikt voor het realiseren van woonruimte voor jongeren. STW heeft geen groot bestuurlijk apparaat met hoge kosten. Met minimale middelen biedt ze huisvesting die dicht bij de wensen van de bewoners staat.

meer lezen

Tussen juli en december 2010 heeft STW een groot deel van het voormalige schoolgebouw aan de Archimedeslaan 16 in Utrecht verbouwd tot 192 onzelfstandige kamers voor jongeren. In 2012 werden hier nog eens 200 kamers aan toegevoegd! Jongeren kunnen hier wonen tot 31 juli 2019.

meer lezen

Beste bewoners en oud bewoners In het verleden zijn er ruimtes in de kelder in gebruik genomen door verschillende mensen. Nu is dit helaas niet altijd op papier gezet of goed geadministreerd. STW heeft al meerdere malen opgeroepen via brieven op de deuren in de […]

meer lezen