Raad van Toezicht

De raad van toezicht adviseert het bestuur en houdt toezicht op de financiële positie van STW. De leden hebben ervaring in de vastgoedwereld, projectontwikkeling en politiek:

Jaap Zwart (ere-voorzitter)
Directeur Timpaan, voormalig gemeenteraadslid en wethouder Wonen Utrecht.

Hans Adriani (voorzitter)
Wethouder Nieuwegein Ruimtelijke Ordening, Wmo, Welzijn (incl. vrijwillige maatschappelijke dienstverlening, stimulering zelforganisatie, voorzieningen gehandicapten), Volksgezondheid, Volkshuisvesting, Regionale samenwerking/BRU), Bouw- en woningtoezicht

Pieter Smeijer
Directeur Vento BV, advies- en interim management bureau op gebied van Bouwen en Wonen. Voormalig corporatiedirecteur, onder meer regiodirecteur Portaal Utrecht.

Dionne Baare
Programmamanager Aanpak Woningmarkt bij de provincie Utrecht en projectleider toekomstvisie Nieuwegein 2025.

Bert Aalbers
Organisatieadviseur bij PBLQ HEC in Den Haag. PBLQ HEC adviseert organisaties in het publieke domein (gemeenten, provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties (bijv. DUO) en culturele instellingen waaronder musea).

Guus Verduijn
Ruim 20 jaar werkzaam bij de Gemeente Utrecht als o.a. – Directiesecretaris Rovu – Directeur Wijkbeheer en Stadsvernieuwing – Directeur Stadsontwikkeling. 10 jaar werkzaam als directeur bij Woonzorg Nederland.