Kanaalweg

Kanaalweg
In 2003 realiseerde STW 140 studentenkamers in een voormalig KPN-kantoor. De eigenaars, Blauwhoed en Van der Vorm, hadden het gebouw in de Utrechtse wijk Oog in Al aangekocht voor herontwikkeling. Na een haalbaarheidsonderzoek waren ze bereid het te verhuren aan STW.
De gemeente gaf toestemming het pand als woonruimte te verhuren onder artikel 15 van de leegstandswet. Daarnaast maakte STW gebruik van een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan volgens artikel 17 van de Wet ruimtelijke ordening.
De provincie Utrecht gaf een bankgarantie af. Hierdoor was het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) bereid onder gunstige voorwaarden een lening te verstrekken.

Omgeving Kanaalweg 2Omgeving Kanaalweg 1

Transformatie
STW liet het pand geschikt maken voor bewoning door professionele bouwondernemingen aan toekomstige bewoners. Zo legden loodgieters sanitair en leidingwerk aan, maar zorgden bewoners tegen huurkorting voor het schilderwerk en het plaatsen van extra scheidingswanden. Op deze manier raakten ze sterk betrokken bij het project.

Pand ZuidVleugelDigital Camera

Beheerstructuur
Voor het beheer van het pand zette STW een beheerstructuur op. Iedere afdeling kreeg ten minste een gangbeheerder (een bewoner) die verantwoordelijk was voor de dagelijkse gang van zaken. Deze zorgde er bijvoorbeeld voor dat het schoonmaakrooster werd nageleefd en dat de brandveiligheid niet werd belemmerd door obstakels in de gang.
Eind 2007 werd het project met een positief resultaat afgerond. Het pand werd leeg opgeleverd aan de eigenaar.