Over STW

Over STW

Stichting Tijdelijk Wonen realiseert huisvesting voor jongeren in een zeer brede zin. Studenten, werkenden, kwetsbare groepen, voor het eerst op kamers of al langer zelfstandig en op zoek naar een plek om te wonen met sociale samenhang.

Geschiedenis

De Stichting Tijdelijk Wonen bestaat al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw. De eerste mijlpaal is de realisatie van ‘Het Pand’ aan de Kanaalweg 92 in Utrecht. In een oud kantorengebouw bouwden toekomstige bewoners in de bloedhete zomer van 2003 zelf mee aan 140 kamers. Een vernieuwende aanpak met succes: tot eind 2007 hebben in Het Pand honderden mensen met plezier gewoond. 

Het einde van Het Pand was de grondslag voor de volgende mijlpaal in de geschiedenis van STW. In 2008 vormden voormalig bewoners een nieuw bestuur om ‘andere mensen hetzelfde woonplezier te bezorgen als we zelf hebben gehad’. Na lang zoeken en onderhandelen startte in de zomer van 2010 de ontwikkeling van AL16, met uiteindelijk 400 kamers en in de plint ruimte voor de creatieve sector. 

Toen AL16 in 2011 helemaal af en bewoond was, zagen de toenmalige bestuursleden voor zichzelf een professionele toekomst in huisvesting door transformatie. Na goed overleg met de raad van toezicht hebben zij toen het stokje overgedragen aan een nieuw bestuur van AL16-bewoners en zijn zelfstandig verder gegaan in Socius Wonen.  

AL16 is bewoond gebleven tot medio 2019, met een regelmatig wisselend bewonersbestuur. Duizenden mensen hebben er de eerste stappen gezet op de woonmarkt. Voor een flink aantal was het voor het eerst op eigen benen, weg van het ouderlijk nest. Op jezelf wonen, maar wel samen met anderen. Een goede omgeving om levenservaring op te doen, of zelfs verantwoordelijkheid te nemen als beheerder of bestuurder.

Toekomst

Sinds 2021 is Stichting Tijdelijk Wonen weer actief. Met een nieuw en compact bestuur, gebrand op het vinden en bouwen van een nieuwe woonplek voor jonge mensen. Na tien jaar zijn twee initiatiefnemers en voormalig eigenaren van Socius Wonen teruggekeerd als bestuurder van STW en nemen de nodige ervaring mee. Samen met de laatst overgebleven bestuurder en oud-bewoner van AL16 werken ze hard aan een nieuwe toekomst voor STW.